medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Mediebruk på mobiltelefon

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for mediebruk på mobiltelefonen en gjennomsnittsdag fra og med 2017. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Mediebruk på mobiltelefon, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
InternettAlle (9-79 år) - - - - - - - 778585 
MusikkAlle (9-79 år) - - - - - - - 424449 
RadioAlle (9-79 år) - - - - - - - 71010 
TVAlle (9-79 år) - - - - - - - 789 
AvisAlle (9-79 år) - - - - - - - 525358 
VideoAlle (9-79 år) - - - - - - - 293435 
Sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - - - - 647474 
VideotelefoniAlle (9-79 år) - - - - - - - 151214 
Type
Alle
202020212022  
InternettAlle (9 år+/-79 år)8586 -  
MusikkAlle (9 år+/-79 år)5050 -  
RadioAlle (9 år+/-79 år)109 -  
TVAlle (9 år+/-79 år)121213 
AvisAlle (9 år+/-79 år)606161 
VideoAlle (9 år+/-79 år)424243 
Sosiale medierAlle (9 år+/-79 år)747370 
VideotelefoniAlle (9 år+/-79 år)1817 -  

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Fra 2022 skilles det ikke lengre mellom smarttelefon og mobiltelefon.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.