medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Mediebruk på mobiltelefon

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer

Her finner du tall for mediebruk på mobiltelefonen en gjennomsnittsdag fra og med 2017. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Mediebruk på mobiltelefon, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
InternettAlle (9-79 år) - - - - - - - 778585 
MusikkAlle (9-79 år) - - - - - - - 424449 
RadioAlle (9-79 år) - - - - - - - 71010 
TVAlle (9-79 år) - - - - - - - 789 
AvisAlle (9-79 år) - - - - - - - 525358 
VideoAlle (9-79 år) - - - - - - - 293435 
Sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - - - - 647474 
VideotelefoniAlle (9-79 år) - - - - - - - 151214 
Type
Alle
20202021  
InternettAlle (9-79 år)8586 
MusikkAlle (9-79 år)5050 
RadioAlle (9-79 år)109 
TVAlle (9-79 år)1212 
AvisAlle (9-79 år)6061 
VideoAlle (9-79 år)4242 
Sosiale medierAlle (9-79 år)7473 
VideotelefoniAlle (9-79 år)1817 

Merk:

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.