medienorge

Antall hovedadresser på internett

Oversikt over antall hovedadresser på internett i Norge og verden for øvrig er hentet fra Internet Systems Consortium, et amerikansk selskap som til og med 2019 gjennomførte undersøkelsen Internet Domain Survey. Ved hjelp av denne undersøkelsen forsøkte man å kartlegge antall internettadresser (hovedadresser eller 'top level domain') knyttet til internett i hele verden. Kartleggingen ble avsluttet på grunn av innføringen av nye IP-adresser (IPv6).

Merk at det kan være mange hjemmesider knyttet til én hovedadresse og at norske adresser også kan være registrert under .com, .edu, .net osv..

Går du til Internet Systems Consortiums hjemmeside får du en oversikt over antall internettsider for alle land og inndelinger.

Antall hovedadresser på internett 1996 - 2019

Måned .no .com .edu .net .org Alle  
Jan 96 89 248 4 419 916 1 949 447 998 154 344 581 14 351 855  
Jul 96 122 000 4 681 193 2 324 012 1 601 171 442 092 16 728 181  
Jan 97 180 722 5 746 981 2 982 167 2 538 648 435 006 21 819 405  
Jul 97 213 300 6 339 492 3 343 993 3 382 523 595 416 26 053 767  
Jan 98 286 338 8 201 511 3 944 967 5 283 568 519 862 29 669 611  
Jul 98 312 441 10 301 570 4 464 216 7 054 863 644 971 36 739 151  
Jan 99 318 631 12 140 747 5 022 815 8 856 687 744 285 43 229 694  
Jul 99 335 898 18 773 097 5 141 774 12 432 542 821 933 56 218 330  
Jul 00 503 605 24 863 331 6 085 137 16 853 655 1 087 665 72 398 092  
Jan 00 401 889 32 696 253 6 678 055 23 432 135 959 827 93 047 785  
Jan 01 525 030 36 352 243 7 106 062 30 885 116 1 267 662 109 574 429  
Jul 01 590 569 37 502 747 7 183 493 40 542 351 1 281 090 125 888 197  
Jan 02 629 669 44 520 209 7 754 038 47 761 383 1 321 104 147 344 723  
Jul 02 634 098 43 814 657 7 381 306 56 646 014 1 238 739 162 128 493  
Jan 03 589 621 40 555 072 7 459 219 61 945 611 1 116 311 171 638 297  
Jan 04 1 013 273 48 688 919 7 576 992 100 751 276 1 332 978 233 101 481  
Jul 04 1 367 973 53 390 597 8 167 149 127 340 097 1 503 765 285 139 107  
Jan 05 1 237 270 56 428 268 8 992 398 139 057 448 1 459 335 317 646 084  
Jul 05 1 533 941 63 188 269 9 058 344 156 431 553 1 443 809 353 284 187  
Jan 06 2 109 283 69 578 775 9 806 021 171 346 396 1 516 898 394 991 609  
Jul 06 2 173 385 76 683 115 10 232 188 185 919 955 1 660 470 439 286 364  
Jan 07 2 370 078 76 984 153 10 177 586 162 929 985 1 396 498 433 193 199  
Jul 07 2 546 713 85 612 697 10 102 141 180 598 448 1 361 572 489 774 269  
Jan 08 2 725 031 95 448 209 10 659 326 190 267 719 1 333 870 541 677 360  
Jul 08 2 994 898 101 422 549 10 842 322 196 958 282 1 279 887 570 937 788  
Jan 09 3 113 496 123 324 475 11 812 901 204 683 342 1 711 252 625 226 456  
Jul 09 3 198 292 137 505 577 12 029 054 225 463 787 1 963 239 681 064 561  
Jan 10 3 181 501 142 526 322 12 316 029 253 853 098 1 994 366 732 740 444  
Jul 10 3 352 498 147 449 573 12 288 970 269 743 205 2 133 459 768 913 036  
Jan 11 3 542 038 151 953 306 12 388 204 286 276 469 2 117 249 818 374 269  
Jul 11 3 523 575 155 221 495 12 471 151 296 984 286 2 131 705 849 869 781  
Jan 12 3 583 945 156 860 679 12 587 684 319 311 234 2 078 160 888 239 420  
Jul 12 3 587 656 156 244 063 12 479 074 326 737 922 2 139 122 908 585 739  
Jan 13 3 377 748 160 630 724 12 459 605 360 053 096 2 133 057 963 518 598  
Jul 13 3 315 431 163 634 309 12 251 571 366 592 151 2 119 538 996 230 757  
Jan 14 3 335 571 159 340 666 12 453 178 384 202 310 2 122 823 1 010 251 829  
Jul 14 3 383 603 159 689 004 12 153 403 388 641 779 2 106 645 1 028 544 414  
Jan 15 3 205 403 133 840 276 12 088 163 389 472 955 2 096 153 1 012 706 608  
Jul 15 3 876 632 139 757 928 12 031 464 390 568 793 2 292 168 1 033 836 245  
Jan 16 4 066 325 141 922 826 12 156 516 396 906 692 2 260 510 1 048 766 623  
Jan 17 3 758 535 166 836 887 11 338 886 384 830 238 2 158 628 1 062 660 523  
July 17 3 798 249 169 975 462 11 424 990 386 970 568 2 161 611 1 074 971 748  
July 18 3 425 569 170 816 242 10 807 220 369 409 553 1 906 779 1 015 787 389  
Jan 19 3 422 043 171 764 916 10 635 693 367 709 849 1 792 394 1 012 695 272  

Merk:

Metoden for undersøkelsen ble endret fra og med januar 1998. Resultatene før og etter dette kan derfor ikke sammenlignes direkte. Kartleggingen ble avsluttet i 2019.