Antall kommunale og private kinosaler
Organisasjonen Film & Kino organiserer kommunale og private kinoer i Norge og utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Den årlige rapporteringen inneholder også informasjon knyttet til sensurerte filmer og norsk filmproduksjon.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private eier opp mot 50 prosent, men kommunen er største eier. I slike tilfeller vil ofte det private selskapet stå for driften av kinoen. Det betyr at noen kinoer i de privateide kinokjedene blir regnet som kommunale.

Kategorien private kinoer omfatter alle ikke-kommunale kinoer (ekskl. Bygdekinoen). Dette inkluderer også noen mindre kinoer som er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Antall kommunale og private kinosaler 1987 - 2019

 1980198119821983198419851986198719881989  
Kommunale-------280-269 
Private-------146-134 
Totalt-------426-403 

 1990199119921993199419951996199719981999  
Kommunale-276271275285284287287281285 
Private-152134125122109108109112113 
Totalt-428405400407393395396393398 

 2000200120022003200420052006200720082009  
Kommunale282283281278298303305307318321 
Private108110119122124123115108106101 
Totalt390393400400422426420415424422 

 2010201120122013201420152016201720182019  
Kommunale330330325279278283288290291293 
Private999290143147151151153179190 
Totalt429422415422425434439443470483 
MERK:

Bygdekinoens mange visningssteder i Norge er ikke inkludert i tallene.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private har opp mot 50 prosent eierandel, men hvor kommunen er største eier. Det betyr at noen kinoer i de privateide kjedene blir regnet som kommunale. I 2014 gjelder dette Bergen, Stavanger og Sandnes, der kinoene drives og er deleide av SF Kino, og KinoSør-kjeden i Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund, som er deleid av Nordisk Film Kino.

Kategorien 'private' omfatter alle ikke-kommunale kinoer, dvs. alle kinoer som ikke er eid eller kontrollert av en kommune (med unntak av Bygdekinoen, som er en egen kategori). Noen av de mindre ikke-kommunale kinoene er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring