medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

NRKs inntekter og utgifter

NRKs regnskapstall er hentet fra selskapets årsrapporter. Her kan du velge om du vil ha regnskapstall for hovedselskapet NRK AS eller om du vil ha informasjon om konsernet NRK. Konserntallene omfatter NRK AS med datterselskaper (selskaper NRK har kontroll over, som regel med en eierandel på over 50 prosent).
hent dataNRKs inntekter og utgifter 1970 - 2022 (mill. NOK)

 
Nivå
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
 
LisensinntekterAS199244266335342369392441500536 
Andre inntekterAS33467177110127172205178156 
Totale driftsinntekterAS232290337413452496564646679692 
Totale driftskostnaderAS182218250291340384459521576611 
DriftsresultatAS49728612211211210512510381 
 
Nivå
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
LisensinntekterAS6147088629239951 0491 1351 2851 3931 453 
Andre inntekterAS168174189172203231267247231205 
Totale driftsinntekterAS7818821 0511 0951 1981 2801 4021 5331 6231 658 
Totale driftskostnaderAS6787648719451 0311 1221 2301 3471 4671 562 
DriftsresultatAS10411818015016615817218522696 
 
Nivå
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
LisensinntekterAS1 5631 7211 8091 8842 0072 1902 3432 4572 6502 810 
Andre inntekterAS276354419521497181176173213200 
Totale driftsinntekterAS1 8392 1302 2292 4052 5032 3722 5192 6302 8633 009 
Totale driftskostnaderAS1 6902 1642 0562 2102 3072 2002 7482 8232 9253 049 
DriftsresultatAS149183173194196172-229-193-62-40 
 
Nivå
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
LisensinntekterAS2 9193 0743 2043 0923 3093 4553 5813 7394 0784 325 
Andre inntekterAS224142180318337192242212202175 
Totale driftsinntekterAS3 1443 2163 3843 4093 6463 6473 8233 9514 2794 500 
Totale driftskostnaderAS3 3303 2843 4693 4243 5623 6663 8444 1334 3734 520 
DriftsresultatAS-186-68-85-1484-19-21-182-93-21 
 
Nivå
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
LisensinntekterAS4 5734 7144 9505 1845 2715 4125 5185 5755 6845 781 
Andre inntekterAS200190173141185155161323283209 
Totale driftsinntekterAS4 7734 9045 1235 3255 4565 5675 6795 8985 9675 991 
Totale driftskostnaderAS4 7384 8785 1045 3375 4845 8215 6795 8555 9596 216 
DriftsresultatAS352619-12-27-2550438-225 
 
Nivå
2020
2021
2022
 
StatstilskuddAS5 7275 8796 002 
Andre inntekterAS150128209 
Totale driftsinntekterAS5 8776 0076 211 
Totale driftskostnaderAS5 9286 0136 331 
DriftsresultatAS-51-6-121 

Merk:

Fra og med 2020 tar NRK med utgifter til nytt hovedkontor under driftsutgifter.

NRKs finansieringsordning er endret fra og med 2020, og kringkastingsavgiften er erstattet med et statstilskudd.

Deler av NRKs underskudd i 2019 skyldes engangskostnader på 147 millioner i forbindelse med avvikling av lisensordningen.

I 2017 og 2018 har NRK valgt å inkludere sin andel av resultatet i tilknyttede selskap i driftsresultatet, mens dette andre år er ført under finansinntekter. For bedre å kunne sammenligne driftsregnskapet over tid, er resultatandelen utelatt her.

NRKs underskudd i 2015 skyldes delvis utgifter knyttet til omlegging av pensjonsordning på kr 188 mill.

Kilder

  • NRK (bearbeidet)

Kilder

  • NRK (bearbeidet)