medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Lytting til podkast etter programtype

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall fra og med 2022 for andel som har lyttet til podkast etter programtype. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen totalt, lyttere totalt, eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Dataene omfatter bare personer som er 16 år og eldre.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Andel av befolkning som har lyttet til ulike podkastsjangere 2022 (prosent)

Type
Alle
202020212022  
Livsstil/helseAlle (9 år+/-79 år) - - 5 
NyheterAlle (9 år+/-79 år) - - 4 
PolitikkAlle (9 år+/-79 år) - - 3 
TeknologiAlle (9 år+/-79 år) - - 1 
HistorieAlle (9 år+/-79 år) - - 2 
VitenskapAlle (9 år+/-79 år) - - 2 
Fra virkelighetenAlle (9 år+/-79 år) - - 3 
HumorAlle (9 år+/-79 år) - - 6 
AnnetAlle (9 år+/-79 år) - - 3 

Merk:

Resultatene omfatter aldersgruppen 16 år og eldre.

Resultatene er omregnet av Medienorge fra andeler blant podkast-brukerne til andeler i hele befolkningen.