Antall norske radiokanaler
Oversikt over antall riksdekkende, regionale og lokale radiokanaler er blant annet basert på informasjon fra NRK og Medietilsynet. NRKs årlige rapporter gir informasjon om selskapets virksomhet og tilbud til brukerne. Medietilsynet har ansvar for tildeling av konsesjoner til lokal kringkasting av radiosendinger, og kan gi informasjon om antall konsesjoner. Tilsynet har også oversikt over selskaper med konsesjon og deres eiere.

I perioden 2010 til 2017 inkluderte antall riksdekkende DAB-kanaler også kanaler i lokale radiokjeder i FM-nettet som fikk riksdekkende konsesjon for DAB-sendinger.

Antall norske radiokanaler 1988 - 2019

Type
Omfang
1980198119821983198419851986198719881989  
FMRiksdekkende--------22 
 Regionale--------1818 
 Lokale--------486458 
Type
Omfang
1990199119921993199419951996199719981999  
FMRiksdekkende2224444444 
 Regionale18181818181818181818 
 Lokale442422424416386369308312297286 
DABRiksdekkende-----11223 
Type
Omfang
2000200120022003200420052006200720082009  
FMRiksdekkende4444555555 
 Regionale18181616161616161616 
 Lokale274259274267259249249242241237 
DABRiksdekkende3333345898 
 Regionale2222343221 
Type
Omfang
2010201120122013201420152016201720182019  
FMRiksdekkende5555555000 
 Regionale16161616161616000 
 Lokale250253251250238231208186184197 
DABRiksdekkende11121313151824313031 
 Regionale1111111151515 
 Lokale-------4227- 
MERK:

I løpet av 2017 ble det riksdekkende FM-nettet gradvis stengt ned, men en del av det lokale FM-nettet er fortsatt i drift.

I perioden 2010-2017 fikk flere kanaler i lokalradiokjeder i FM-nettet konsesjon for riksdekkende sendinger på DAB/DAB+. Disse ble regnet med blant de riksdekkende DAB/DAB+-kanalene. De samme kanalene inngikk også i antall lokale FM-kanaler.

Fra og med 2010 omfatter DAB også DAB+, som er en videreutvikling av DAB. På sikt ventes alle DAB-kanaler å gå over til DAB+.

Før DAB-overgangen i 2017, ble noen av DAB-kanalene, f.eks. NRK Alltid Nyheter, også sendt i FM-nettet i de store byene. En FM-kanal kunne også ha distribusjon via DAB/DAB+; dette gjaldt de riksdekkende kanalene og flere store lokalradiokjeder, samt enkelte uavhengige lokalradioer.

For lokale kanaler er det oppgitt antall konsesjoner (ved utgangen av hvert år). Ikke alle kanaler med konsesjon er nødvendigvis i drift.

Regionale FM-kanaler består av NRKs distriktssendinger, inklusive samiske sendinger. Regional DAB-kanal siden 2010 er NRK Vær som sendes i kystområdene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring