medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Radiolytting en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall knyttet til radiolytting en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lyttet til radio, eller for hvor mye tid som er brukt på radiolytting. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Lytting på direktesendt nettradio er inkludert fra 2007.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.

hent dataAndel som har lyttet til radio en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-7165-676659615960 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)57565858585554535453 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)56556059645959545048 
Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)494749 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser. Samme år ble spørsmålet om lyttertid i minutter ved en feiltakelse ikke stilt. Det finnes derfor ikke tidsbruk for radio i 2020.

Fra og med 2007 er lytting på direktesendt nettradio inkludert i lyttertallene.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldersgruppen 16 år og eldre.

Fra og med 1999 er det tatt i bruk en mer detaljert kartlegging av lytter- og seertid for radio og fjernsyn. Dette kan ha ført til at det blir registrert økt tidsbruk for disse mediene i forhold til tidligere.