medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

PPM - radiokanalenes lyttertall per år

Målingen av norske radiokanalers lyttertall via PPM ble i årene 2006-2018 gjennomført av Kantar. I 2019 overtok Nielsen Media Research ansvaret for undersøkelsen. PPM er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. Målingene har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Undersøkelsen blir gjennomført ved at et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd fra kanalene som deltar i undersøkelsen. Kantar økte gradvis utvalgsstørrelsen fra 500 personer ved oppstart, til rundt 1000 personer fra 2011. Fra 2017 ble tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunkt inkludert i lyttertallene.

PPM måler kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at lyttertallene vil variere avhengig av hvor mange radiokanaler som er med. Antall lokalradioer som har deltatt har variert fra år til år. Fra og med 2014 ble undersøkelsen utvidet med stadig flere DAB-kanaler, og fra 2018 omfatter målingen kun riksdekkende kanaler i DAB-nettet eller på Internett. Endringene påvirker både tall for radiolytting totalt og kanalenes markedsandeler.

I de årene lokalradio har vært med, har mange av kanalene vært samlet i såkalte samkjøringer. Hvilke kanaler som har deltatt har variert ganske mye både innenfor år og mellom ulike år.

Under finner du resultater fra PPM-undersøkelsen 2007-2018 i form av radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning. Ønsker du markedsandeler fordelt på tidsperioder i løpet av døgnet, finner du det her.

Denne oversikten oppdateres ikke etter 2018 da Nielsen overtok ansvaret for PPM-målingene i 2019. Nyere lyttertall finner du her. Sammenlignbare lyttertall for Norge og de andre nordiske landene er tilgjengelige hos det nordiske kunnskapssenteret Nordicom.

hent dataMarkedsandel pr døgn for 2018 fordelt etter alle (prosent)

År
Alle
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
NRK
Super
NRK
Jazz
P4P5P6P7P8P9
Retro
P10
Country
Andre
kanaler
P4
NRJRadio
Norge
KissRadio
Rock
Radio
Soft
P24-7
Mix
Norsk
Pop
Bauer
Pop Up
Radio
Vinyl
Radio
Topp 40
Radio1Radio
totalt
 
2018Alle 12+ år 38,0 4,6 3,5 1,2 1,4 1,9 1,7 11,4 1,8 0,4 0,1 14,2 2,6 0,9 1,8 0,7 0,7 1,2 0,0 1,1 3,7 0,8 1,5 0,1 0,6 0,5 0,3 1,8 1,1 0,3 100,0  

Merk:

Med overgangen til DAB i løpet av 2017 fikk vi flere radiokanaler, og PPM-undersøkelsen for 2018 er vesentlig utvidet. Kanaler som før var samlet under "Andre kanaler" tilknyttet Bauer og P4 er nå i hovedsak rapportert hver for seg.

Fra 2017 er tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunktet inkludert.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer, og dermed på at lytterne husker at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttetid enn Radioundersøkelsen, noe som antakeligvis har sammenheng med måten lyttetiden har vært fordelt mellom kanalene på i Radioundersøkelsen. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Kilder