medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Lytting på podkast en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om podkast ble inkludert fra og med 2016.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall knyttet til lytting på podkast en gjennomsnittsdag. I menyen til høyre kan du velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå. Tall for podkastlytting i de andre nordiske landene finnes hos Nordicom.

hent data


Andel som har lyttet til podkast en gjennomsnittsdag 2016 - 2022 (prosent)

Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)------27814 
Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)121316 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Andelen som hører på podkast er regnet om i forhold til SSBs rapportering, og viser andeler i hele befolkningen. SSB rapporterer andeler blant brukerne av lydmedier en gjennomsnittsdag.

Fordeling på utdanning gjelder aldersgruppen 16 år og eldre.

Kilder