medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

PPM - lyttertall for riksdekkende radiokanaler

Lyttertallene for de store norske radioaktørene blir fra 2019 målt av Nielsen Media Research. Nielsens PPM-undersøkelse er en videreføring av Kantars lytterundersøkelse fra 2006-2018, og gjennomføres i hovedsak med samme metode. Lyttertallene samles inn ved at et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Lytting på andre kanaler fanges ikke opp. Omfanget av radiolyttingen vil derfor variere med hvor mange radiokanaler som deltar. Som hos Kantar registreres tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunkt for innholdet. Også lytting på selskapenes podkaster vil bli fanget opp hvis lyttingen foregår innenfor 7 dager fra sendetidspunkt.

Da Nielsen overtok målingen fra 2019 ble det gjort enkelte endringer som kan påvirke resultatene. Undersøkelsen er utvidet med flere av NRKs kanaler, og utvalget er dobbelt så stort som tidligere. Samtidig er den nedre aldersgrensen flyttet fra 12 år til 10 år. I tillegg til lyttertall basert på PPM, registrerer Nielsen også digital lytting gjennom en annen metode enn PPM. Denne undersøkelsen gir informasjon om hvilken enhet lyttingen skjer på, og kan gi mer informasjon om for eksempel bruk av podkast. Disse tallene rapporteres foreløping bare til radioselskapene.

Nedenfor finner du radiokanalenes markedsandeler, dekning og lyttetid en gjennomsnittsdag. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning.

Du finner også disse lyttertallene hos medienorge: Radiokanalenes lyttertall i årene før 2019, Lyttertall på selskapsnivå for NRK, P4 og Bauer, Radiokanalenes markedsandeler etter tid på døgnet. Flere lyttertall finnes hos Nielsen, mens sammenlignbare lyttertall for Norge og de andre nordiske landene er tilgjengelige hos det nordiske kunnskapssenteret Nordicom.

hent dataMarkedsandel pr døgn for 2022 fordelt på alle (prosent)

År
Alle
NRK
P1
NRK
P2
NRK
P3
NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
Sápmi
NRK
mP3
NRK
Folke-
musikk
NRK
Super
NRK
Sport
NRK
Vær
NRK
Jazz
NRK
P1+
NRK
P13
NRK P13
Radio-
resepsjonen
NRK
Trafikk
NRK
P3 Urørt
NRK
P3X
P4P5P6P7P8P9
Retro
P10
Country
NRJRadio
Norge
KISSRadio
Rock
P24‑7
Kos
P24‑7
Mix
P24‑7
Fun
Norsk
Pop
Radio
Vinyl
Radio
Topp 40
Radio 1Bauer
Pop Up
Bauer
Pluss Total
Podplay
Total
Totalt  
2022Alle 10+ år 37,0 7,4 2,4 1,6 2,0 0,0 1,8 0,0 0,2 0,9 0,0 0,4 9,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 2,6 1,0 1,7 0,6 1,9 1,5 1,0 3,7 0,4 1,5 1,0 0,7 0,3 0,4 2,0 1,3 0,0 - 0,0 0,0 100,0  

Merk:

PPM-målingen inkluderer tidsforskjøvet lytting opptil 7 dager.

Lyttingen rapporteres på minuttnivå.

PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc.