PPM - markedsandeler for riksdekkende radiokanaler etter tid på døgnet
Lyttertallene for de store norske radioaktørene blir fra 2019 målt av Nielsen Media Research. Nielsens PPM-undersøkelse er en videreføring av Kantars lytterundersøkelse fra 2006-2018, og gjennomføres i hovedsak med samme metode. Lyttertallene samles inn ved at et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Lytting på andre kanaler fanges ikke opp. Omfanget av radiolyttingen vil derfor variere med hvor mange radiokanaler som deltar. Som hos Kantar registreres tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunkt for innholdet. Også lytting på selskapenes podkaster vil bli fanget opp hvis lyttingen foregår innenfor 7 dager fra sendetidspunkt.

Da Nielsen overtok målingen fra 2019 ble det gjort enkelte endringer som kan påvirke resultatene. Undersøkelsen er utvidet med flere av NRKs kanaler, og utvalget er dobbelt så stort som tidligere. Samtidig er den nedre aldersgrensen flyttet fra 12 år til 10 år.

I tillegg til lyttertall basert på PPM, registrerer Nielsen også digital lytting gjennom en annen metode enn PPM. Denne undersøkelsen gir informasjon om hvilken enhet lyttingen skjer på, og kan gi mer informasjon om for eksempel bruk av podkast. Disse tallene rapporteres foreløping bare til radioselskapene.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen i form av radiokanalenes markedsandeler (andel av lyttetid) i ulike tidsperioder på døgnet. Du kan velge å få tall fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning.

Andre lyttertall hos medienorge:
Markedsandeler etter tid på døgnet i årene før 2019
Lyttetid og dekning for riksdekkende radiokanalener
Lyttertall på selskapsnivå for NRK, P4 og Bauer

Flere lyttertall finnes hos Nielsen.
hent data

Markedsandel for ulike tidsperioder 2020 fordelt etter alle

År
Alle
Tidsrom
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Sápmi
NRK
Jazz
NRK
Folke-
musikk
NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
NRK
P3 Urørt
NRK P13
Radio-
resepsjonen
NRK P3XNRK
Super
NRK
Trafikk
NRK
Vær
NRK P4P5P6P7P8P9
Retro
P10
Country
NRJRadio
Norge
KissRadio
Topp 40
P24-7
Mix
Radio 1Norsk
Pop
Radio
Rock
Radio
Vinyl
Bauer
Pop Up
Bauer
Pluss Total
P24-7
Kos
 
2020Alle 10+ år0300-0600 44,3 5,4 1,4 0,0 0,2 0,0 2,3 2,4 2,8 0,2 5,5 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,9 1,2 0,8 1,8 0,4 0,9 2,4 0,4 5,2 0,2 1,2 0,3 0,0 0,3 1,4 4,4 0,1 0,0 0,6  
 Alle 10+ år0600-0900 44,4 9,7 3,9 0,0 0,2 0,0 1,9 2,1 1,2 0,3 7,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 11,9 1,8 0,8 0,9 0,4 0,5 1,0 0,8 4,3 0,3 0,8 0,4 0,0 0,1 1,8 1,3 0,1 0,0 0,3  
 Alle 10+ år0900-1500 37,1 6,2 2,7 0,0 0,3 0,0 2,0 1,6 1,6 0,5 9,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 14,5 2,4 1,1 1,9 0,8 1,2 1,2 1,1 4,0 0,5 1,3 0,7 0,0 0,2 1,8 2,4 0,1 0,0 0,7  
 Alle 10+ år1500-1830 36,7 5,9 2,8 0,0 0,4 0,0 1,5 1,9 1,9 0,8 8,2 2,3 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 13,9 3,1 1,0 2,3 0,8 1,5 1,4 1,3 4,0 0,5 1,5 0,8 0,0 0,3 1,8 2,2 0,1 0,0 0,7  
 Alle 10+ år1830-2000 29,7 5,3 3,3 0,0 0,4 0,0 1,3 3,2 2,6 1,1 6,2 2,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 13,4 4,4 1,1 3,4 1,1 2,1 2,0 1,8 3,9 0,7 2,1 1,1 0,0 0,4 2,1 3,2 0,1 0,2 0,9  
 Alle 10+ år2000-2300 28,8 3,9 2,8 0,0 0,8 0,0 2,1 1,2 2,6 1,0 10,2 2,5 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 13,1 4,4 1,0 3,5 1,0 2,3 1,6 1,6 3,8 0,8 1,8 1,0 0,0 0,4 1,9 4,3 0,2 0,2 1,0  
 Alle 10+ år2300-0300 38,5 5,0 1,2 0,0 0,5 0,1 2,9 1,9 2,6 0,2 8,5 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 2,1 0,9 2,5 0,9 1,9 1,7 0,6 4,1 0,4 1,3 0,5 0,0 0,2 1,2 5,5 0,1 0,0 0,8  
 Alle 10+ årDøgn 37,6 6,4 2,8 0,0 0,4 0,0 1,9 1,8 1,8 0,6 8,5 2,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 13,6 2,6 1,0 2,0 0,7 1,3 1,4 1,1 4,1 0,5 1,3 0,7 0,0 0,2 1,8 2,6 0,1 0,0 0,7  
MERK:

PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc.

Lyttingen rapporteres på minuttnivå.

PPM-målingen inkluderer tidsforskjøvet lytting opptil 7 dager.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring