Opplagstall norske ukeblader
Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tidligere ble tallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, men denne ble lagt ned i 2009. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som også har ansvaret for opplagskontroll av medlemsbladene. Tallene omfatter alle ukeblader som er medlem i MBL, noe som gjelder de fleste av de største ukebladene i Norge. Inntil Bonniers blader ble medlemmer av Magasin- og UkepresseForeningen i 2004, innhentet medienorge også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS, som har stått som utgiver av flere spesialblader i Norge.

Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.

Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned, enkelte så sjelden som to ganger i året. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Fra og med 2009 viser oversikten også hvor mange utgaver per år hvert blad har hatt og hvem som er bladets utgiver. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.
hent data

Opplagstall norske ukeblader 2019

Tittel OpplagUtgaver/år Utgiver  
Hjemmet 127 28965 Egmont Publishing  
Familien 70 51626 Egmont Publishing  
Vi over 60 67 40312 Aller Media  
Se og Hør 64 11351 Aller Media  
Her og Nå 54 73353 Egmont Publishing  
Norsk Ukeblad 50 67053 Egmont Publishing  
Allers 38 89752 Aller Media  
Vakre Hjem og Interiør 38 8837 Aller Media  
Hytteliv 35 84711 Egmont Publishing  
Vi Menn 34 91966 Egmont Publishing  
Stella 34 8932 Bonnier  
Lev landlig 34 77112 Egmont Publishing  
Kamille 32 36617 Egmont Publishing  
Aftenposten Innsikt 31 06112 Aftenposten  
Dine Penger 29 28411 Dine Penger  
Bonytt 29 17814 Egmont Publishing  
KK 29 15125 Aller Media  
Tara 28 71918 Bonnier  
Aftenposten Historie 27 18812 Aftenposten  
Rom 123 25 47011 Egmont Publishing  
Illustrert vitenskap 24 92618 Bonnier  
Villmarksliv 22 32112 Egmont Publishing  
Hageliv og Uterom 22 0075 Egmont Publishing  
Tara Hjem 21 3232 Bonnier  
På TV 20 71352 Aller Media  
Costume 17 59212 Bonnier  
Maison Interiør 16 6559 Egmont Publishing  
Illustrert vitenskap Historie 15 69319 Bonnier  
Bo Bedre 14 89512 Bonnier  
Det Nye Spesial/Shape Up 14 8466 Egmont Publishing  
Gjør det selv 14 64719 Bonnier  
Boligpluss 14 08812 Bonnier  
I form 13 93019 Bonnier  
Båtmagasinet 13 79611 Aller Media  
Boligdrøm 13 7758 Egmont Publishing  
Foreldre & Barn 13 74110 Egmont Publishing  
Hagen for Alle 12 74113 Aller Media  
Aftenposten mat fra Norge 12 49312 Aftenposten  
Jeger, Hund & Våpen 10 97011 Aller Media  
Jakt 10 15910 Egmont Publishing  
Maison Mat og Vin 9 6865 Egmont Publishing  
Altså 8 6063 IEC Publishing  
Alt om Fiske 8 45610 Egmont Publishing  
Vagabond 8 1507 Vagabond Forlag  
Computeworld 7 82510 IDG  
Norsk Motorveteran 7 09310 Egmont Publishing  
Aktiv Trening 5 68913 Bonnier  
Komputer for alle 5 58619 Bonnier  
Digital Foto 4 63219 Bonnier  
National Geographic 3 59213 Bonnier  
MERK:

Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

Opplagstallene er gjennomsnitt per utgave. Oversikten omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. hver måned eller annenhver måned. Tegneserieblader er ikke inkludert.

Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke hvilke blader det er oppgitt opplag for. At et blad forsvinner fra oversikten betyr ikke nødvendigvis at det er nedlagt. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.

Fra og med 2015 inngår Vi Menns temautgaver (Vi Menn Båt, Vi Menn Bobil o.l.) i totalopplaget og antall utgaver per år for Vi Menn.

Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgave, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring