medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Type TV-tilkobling hjemme

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for hvilken type tilkobling befolkningen har for TV-apparatet hjemme, inkludert tradisjonelle tilkoblinger som parabol, kabel og bakkeantenne, og tilkobling via Internett, som smart-TV, Apple TV, Chromecast eller datamaskin. Du kan velge å få andeler fordelt på kjønn, alder etc. fra og med år 2000.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataType TV-tilkobling hjemme 1991 - 2022, fordelt på alle (prosent)

System
Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
KabelAlle (9-79 år) - 2931 - 343638383839 
ParabolAlle (9-79 år) - 510 - 101415192022 
FellesantenneAlle (9-79 år) - 76 - 787675 
Ordinær antenne >1 kanalAlle (9-79 år) - 1934 - 415556525452 
System
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
KabelAlle (9-79 år)39424141424647504851 
ParabolAlle (9-79 år)25262830303132343534 
FellesantenneAlle (9-79 år)5555584564 
Ordinær antenne >1 kanalAlle (9-79 år)605148555546353729 -  
System
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
KabelAlle (9-79 år)48494753565560635859 
ParabolAlle (9-79 år)36323232292823212017 
FellesantenneAlle (9-79 år)53654 - - - - -  
Digitalt bakkenettAlle (9-79 år) - 252826241925242620 
System
Alle
202020212022  
KabelAlle (9 år+/-79 år)6062 -  
ParabolAlle (9 år+/-79 år)1310 -  
Digital bakkenettAlle (9 år+/-79 år)2017 -  
Kun tradisjonellAlle (9 år+/-79 år)191717 
Kun nettAlle (9 år+/-79 år)111112 
Både tradisjonell og nettAlle (9 år+/-79 år)605857 

Merk:

Tradisjonell tilkobling: kabel, fiber, parabol eller bakkenett. Internett-basert: smart-TV, Apple TV, chromecast, datamaskin.

I 2022 er det bare de som er 16 år og eldre som har blitt stilt dette spørsmålet.

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Tall for 2020 og 2021 er regnet om fra andeler blant de som har TV til andeler i hele befolkningen.

Kabel inkluderer fibernett.

Fra og med 2015 stilles det ikke lenger spørsmål om fellesantenne i undersøkelsen.

Kategorien "vanlig antenne med mer enn 1 kanal" ble tatt ut av undersøkelsen og erstattet av "digital bakkeantenne" etter overgangen til digitalt bakkenett i 2009.