medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

TV-kanalenes seertall per år

Norsk TV-meterpanel har siden 1992 vært kilden til seertallene for norske TV-kanaler. Seermålingen har foregått elektronisk via et såkalt TV-meter installert hos norske, private husstander som har TV. Oppdragsgiverne er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet.

I 2018 fikk undersøkelsen navnet TVOV, og ble utvidet med målinger av TV-sendinger på nett på alle typer skjermer, både i og utenfor hjemmet. Samtidig er universet for undersøkelsen endret fra personer 12 år og eldre med TV, til hele befolkningen 10-79 år. Siden TVOV også inkluderer husstander uten TV, og måler seing på nett på flere skjermer, kan seertallene for 2018 og utover ikke sammenlignes direkte med tidligere år. Som før måles TV-seing blant barn i et eget tilleggsutvalg, men bare i hjemmet. Oppdragsgiverne for undersøkelsen er fortsatt norske TV-kanaler.

Også tidligere er det gjort endringer i målingen. I 2014 begynte Kantar å måle seing utenfor hjemmet via bærbart utstyr. Dette bidro til økte seertall, siden TV-seing på hytta, på pub etc. nå ble inkludert. I 2008 ble tidsforskjøvet seing (opptak og TV-arkiv fra siste syv dager) inkludert i målingen. Da Norsk Gallup (nå Kantar) overtok målingen fra MMI i 2000, ble det gjort en rekke endringer i undersøkelsesopplegget som ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper (12-24 år). Tall før og etter 2000 kan derfor heller ikke sammenlignes direkte.

Her finner du norske TV-kanalers gjennomsnittlige daglige seertall per år i form av

  • markedsandeler - kanalenes andel av seertid per døgn og ulike tider på døgnet
  • dekning (oppslutning) - andel av befolkning som har sett på kanalene per døgn
  • seertid - kanalenes gjennomsnittlig seertid per døgn

Tallene viser gjennomsnitt for personer, og kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler. Nedlagte kanaler står med navnet i kursiv. Ønsker du tall for total TV-seing, gå til Samlet TV-seing per år. TVOV måler også strømming av TV-selskapenes innhold utenom direktesendinger og tidsforskjøvet seing, men dette er ikke inkludert i de vanlige seertallene. Du finner TV-seing fordelt på TV-selskap og type seing (direktesendt/tidsforskjøvet/VOD) her.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske landene finner du hos hos Nordicom.

hent dataKantar TNS: Markedsandeler for døgn 2022, fordelt på alle (prosent)

År
Alle
Tids-
rom
NRK1NRK2NRK3/
Super
TV 2TV 2
Zebra
TV 2
Nyhet
TV 2
Livsstil
TV 2
Sport 1
TV 2
Sport 2
TV 2
Sport
Premium 1
TV 2
Sport
Premium 2
TVNFEMMAXVOXEurosport
Norge
TV3TV3+TV6Mat-
kanalen
VGAndreTotalt  
2022Alle 10-79 årDøgn 35,1 5,1 1,5 17,0 2,0 3,9 1,3 0,5 0,5 0,4 0,0 6,7 1,7 2,4 1,7 0,6 4,8 2,1 1,6 0,1 0,1 10,9 100,0  

Merk:

V4, som tilhørerer selskapet Viaplay/NENT, endret i 2022 navn til TV3+.

I 2018 ble TV 2 Sportskanalen lagt ned og erstattet av TV 2 Sport 1 og TV 2 Sport 2.

Det er gjort flere endringer gjennom årene både angående hvordan TV-seingen måles og hvem målingen omfatter. Begge deler har konsekvenser for andeler og seertid. Fra 2018 omfatter TV-meteret alle husholdninger, også de uten TV, og inkluderer direktesendinger og tidsforsinket seing på nett på alle skjermer, både i og utenfor hjemmet. Tidligere omfattet målingen bare husstander med TV.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc. - i seertallene. Seingen måles ved hjelp av bærbart utstyr, og førte til klart økte seertall. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn. Fra og med 2008 registrerer Kantar også tidsforskjøvet seing - dvs. at TV-arkiv og opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene. Da Kantar overtok ansvaret for undersøkelsen fra MMI i 2000, ble det gjort endringer angående størrelsen på utvalget , hvilke TV-apparater som var inkludert og når en skulle regnes som seer. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for unge.

Seertallene for kanaler som bare har hatt sendinger deler av året vil ligge lavere enn reelt, fordi gjennomsnittstallene baseres på registrert seertid for hele året. Dette fungerer i praksis slik at kanalene blir stående med null seertid og seere i de periodene de ikke har hatt sendinger, og dermed får lavere gjennomsnitt. For 2014 gjelder dette Canal9, i 2012 kanalen Vox, i 2010 TV 2 Bliss og Max, og i 2007 kanalene Fem, Viasat4, ZTV og NRK3. TV 2 startet sendinger i september 1992 og NRK2 i september 1996, og får dermed for lave andeler i perioden etter oppstart. TV 2s andel i perioden september-desember 1992 lå på 12-15 %.

TV 2 Filmkanalen og TV 2 Bliss ble begge nedlagt i 2015 og erstattet av kanalene TV 2 Humor og TV 2 Livsstil.

Fra og med 2010 er tidsperiodene for markedsandeler noe endret.

Kilder