Andel av befolkning som har TV hjemme
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til andel av befolkningen som har TV hjemme. Fra og med 2010 kan tallene brytes ned på en rekke bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel av befolkning som har TV 1991 - 2019 (prosent)

Alle 
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-9898-989897979898 
Alle 
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)98989898989898989898 
Alle 
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)98969796969695949493 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring