Antall kabelnett og mottakerkoplinger
Oversikt over antall kabelnett og mottakerkoplinger har vært hentet fra (nå Nkom)som årlig ga ut Nettrapporten med oversikt over registrerte kabelnett og antall abonnenter. Tilsynet sluttet å produsere rapporten i 2004, da registreringsplikten for kabelnett opphørte.

Antall kabelnett og mottakerkoplinger 1991 - 2004

 19911992199419951996199719981999  
Antall nett9951 0581 1381 0221 2341 3761 282999 
Antall mottakere563 646605 508664 186677 186664 852705 125774 600788 722 

 20002001200220032004  
Antall nett977957957897886 
Antall mottakere824 116834 097840 097852 766853 989 
MERK:

Tall for 2004 er estimater basert på oppjusterte 2003-tall. Nkom samler dessverre ikke lenger inn denne informasjonen i og med at registreringsplikten for kabel-TV-nett er opphørt.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring