medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

TV-seing en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for lineær TV-seing en gjennomsnittsdag i form av andel som har sett direktesendt TV - tradisjonell og på nett (fra 2008). Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har sett TV, eller for hvor mye tid som er brukt på TV-seing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Andel som har sett fjernsyn en gjennomsnittsdag 1991 - 2022, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-8180-828482848384 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)82858584838583828080 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)82817774746767626048 
Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)484654 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Ved en feiltakelse ble spørsmål om tid brukt på TV-seing ikke stilt i 2020. Det finnes derfor ikke tall for seertid i minutter for dette året. Det samme skjedde i 2022.

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefase.

Direktesendt nett-TV er inkludert i tallene fra og med 2008.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16 og eldre.

Fra og med 1999 ble det tatt i bruk en mer detaljert kartlegging av tid brukt på radio og TV. Dette kan ha ført til at det blir registrert økt tidsbruk for disse mediene i forhold til tidligere. Denne typen detaljert kartlegging ble fjernet igjen i 2021