medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Brutto reklameomsetning fordelt på medier og varegrupper

Nielsen Media Research utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge, basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut fra prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Basis for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år. Nielsens statistikk omfatter ikke reklame på internett.

Fordi det er mengden reklame som måles, og rabatter ikke tas hensyn til, er disse tallene en bedre pekepinn om volumet av reklamen som omsettes i ulike medier fra år til år, enn selve omsetningen i kroner og øre. Sammenlignet med statistikk som tar hensyn til rabatter, ligger omsetningstallene her svært høyt. Tallene gir også gode indikasjoner på hvilke varegrupper det reklameres for i ulike medier.

Denne statistikken blir ikke oppdatert videre. Du kan i stedet gå til IRMs statistikk som gir et mer representativt bilde av reklameomsetning i Norge.

hent dataReklameomsetning for ulike medier fordelt på varegrupper i 2015 (1000 NOK)

Varegruppe Avis Ukeblad Fagblad Plakat Kino Radio TV Totalt  
Dagligvarer 268 727 103 387 38 423 397 468 70 980 181 744 1 896 620 2 957 350  
Tekstiler/klær/sko 117 792 98 696 13 619 58 161 4 235 16 080 374 139 682 722  
Møbler/hjem/husholdn. 179 415 147 402 12 958 3 367 115 41 163 362 945 747 366  
Vaskemidl./rengjøring 14 769 29 027 1 884 4 696 58 5 059 202 726 258 219  
Hygiene/kosmetikk 39 521 185 584 4 997 21 972 5 756 9 754 576 066 843 651  
Legemidler og helse 231 285 136 445 35 480 38 439 1 093 22 651 319 583 784 976  
Maling/fargehandel 75 642 13 382 16 320 14 34 24 550 100 357 230 299  
Lyd & bilde 65 377 38 731 2 483 72 515 4 555 79 310 430 766 693 736  
Sport/fritid 146 258 52 632 21 697 19 688 6 432 56 216 339 584 642 507  
Reiser/transport 556 114 66 165 21 912 156 902 8 732 41 724 424 437 1 275 985  
Bøker/blader/underv. 356 831 83 903 50 144 58 573 9 951 41 445 60 656 661 504  
Informasjon/tjenester 1 129 819 38 825 62 389 156 123 30 158 472 896 2 594 214 4 484 424  
Finansiering/forsikring 87 759 8 870 13 965 52 234 6 930 85 346 351 358 606 461  
Kontor - data 282 641 13 509 43 112 200 673 34 143 273 806 1 671 176 2 519 061  
Bil - bilutstyr 1 293 899 65 063 36 178 73 428 7 142 179 209 497 528 2 152 446  
Petroleum/energi 61 068 1 417 6 156 10 120 2 128 57 663 52 610 191 162  
Jord-/skogbruk - fiske 18 004 852 45 375 0 0 1 313 711 66 256  
Industri - skipsutstyr 17 109 4 676 97 861 0 148 12 543 4 618 136 954  
Bygg/anlegg 219 022 61 686 73 732 8 834 3 667 75 862 145 426 588 228  
Underholdning 1 002 993 22 837 4 077 131 504 5 277 68 175 229 872 1 464 735  
Eiendom 216 547 200 890 3 689 3 444 10 629 11 213 246 612  
Kjeder 2 775 682 95 925 15 505 164 347 11 025 524 630 1 689 868 5 276 981  
Total u. detaljist 9 156 275 1 269 212 619 157 1 632 746 216 003 2 281 772 12 336 473 27 511 637  
Detaljist 1 329 021 101 053 10 164 96 047 64 420 114 388 273 919 1 989 010  
Total inkl. detaljist 10 485 296 1 370 265 629 321 1 728 793 280 422 2 396 159 12 610 392 29 500 647  

Merk:

Fra og med 2003 er det gjort endringer i annonseregistreringen som i hovedsak fører til en økning i omsetningen for avis.

Fra og med 1999 registreres en ny annonsegruppe, annonser for detaljister. Denne gruppen er skilt ut slik at en fortsatt kan sammenligne tall i forhold til tidligere år.

Metode og grunnlag ble endret fra 1994 til 1995. Tall før og etter dette bruddet er ikke direkte sammenlignbare.

Vær oppmerksom på at mediegrunnlaget (hvilke aviser, blader, selskaper, etc. som danner grunnlag for statistikken) kan variere fra år til år. Innholdet i varegruppene revideres også jevnlig, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne tall for samme varegruppe over flere år.