medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Netto reklameomsetning i norske medier

Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Siden 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge. 

Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er utarbeidet i samarbeid med Google. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.

IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon finner du på IRMs nettsider.

hent data

Netto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2021, løpende priser (mill NOK)

Løpende priser
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Papiravis totalt-----6 6587 1018 0027 7406 424 
- dagspresse-----6 1386 5287 3667 0635 819 
- innstikk-----388423465501460 
- gratisaviser-----132150171176145 
Ukepresse/magasiner-----626633649644508 
Fagpresse-----514541567592539 
Trykte kataloger-----1 2381 127871716571 
Direktereklame-----2 7352 6192 6192 5722 293 
TV-----2 6482 9123 0493 1622 793 
Radio-----500498547581504 
Kino-----111112127143115 
Internett-----1 5322 2003 1093 5003 518 
Utendørs-----424427494532481 
Totalt-----16 98818 17120 03220 18017 746 
Løpende priser
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Papiravis totalt6 6846 6976 2805 8534 9053 9783 2232 7832 5622 307 
- dagspresse6 0746 0935 6515 1434 3143 4732 8392 4672 2231 984 
- innstikk471464512509403365261209241248 
- gratisaviser1391401172011881401231079876 
Ukepresse/magasiner547585547486400326279227188153 
Fagpresse559505499482442422385370350334 
Trykte kataloger3381981187454412912-- 
Direktereklame2 2642 4402 3292 0992 0721 9411 8631 7021 4711 328 
TV3 0593 3803 6423 8293 8073 8673 9413 9533 7893 612 
Radio561559602593715764739694618551 
Kino139147156147130138160173204216 
Internett3 9194 3554 8045 5646 6767 5457 9319 16110 64811 803 
Utendørs506567582594557589637738724778 
Totalt18 57519 43319 55919 72019 75819 61119 18719 81220 55421 083 
Løpende priser
2020
2021
 
Papiravis totalt1 7111 665 
- dagspresse1 4311 425 
- innstikk233195 
- gratisaviser4745 
Ukepresse/magasiner122120 
Fagpresse300311 
Direktereklame996960 
TV3 3303 527 
Radio506617 
Kino93120 
Internett12 26915 590 
Utendørs502622 
Totalt19 83023 532 

Merk:

Tall for fagpresse gjelder trykt fagpresse.

Faste priser er basert på 2005-verdi.

Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.

Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

I 2014 er alle IRMs data fra og med 2005 publisert i ny og revidert utgave.

Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.

IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.

Nettaviser sorterer under Internett.

Kilder

  • IRM (bearbeidet)