medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Omsetning av TV-abonnement etter type

Nasjonal kommunkasjonsmyndiget (Nkom) utarbeider årlig statistikk over det norske markedet for elektronisk kommunikasjon. Fra 2007 har statistikken også omfattet markedet for distribusjon av TV-signaler. Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige statistikk, hvor man kan finne data for antall og omsetning av betalte TV-abonnement etter type tilknytning, samt TV-distributørenes andeler av abonnementene. Statistikken publiseres hvert år på Nkoms nettsider.

Oversikten nedenfor viser omsetning av TV-abonnement i Norge, både totalt og fordelt på tilknytningsform - dvs. hvilken teknologi som brukes for å distribuere TV-signalene. Omsetningen inkluderer ikke bare abonnementsavgift, men også inntekter fra ekstratjenester som filmleie etc. Du kan velge mellom omsetning oppgitt i NOK eller som andeler i prosent.

hent dataOmsetning av TV-abonnement etter type 2007 - 2022 (Mill NOK)

Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Kabel-TV-------1 4951 7292 230 
Satellitt-------2 2772 4792 584 
Digitalt bakkenett-------51374575 
Fiber-------145292483 
DSL-------01121 
Totalt-------3 9684 8845 891 
Type
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Kabel-TV2 3132 4022 5642 7052 8012 8382 7392 9142 6952 643 
Satellitt2 6572 6022 6432 6462 6652 6862 6662 5922 5032 363 
Digitalt bakkenett8979311 0881 1651 1961 1861 2141 2741 2731 233 
Fiber6108531 0881 2891 5721 8112 1322 6373 0773 736 
DSL1627373031252912118 
Totalt6 4946 8167 4207 8358 2658 5468 7819 4309 5589 984 
Type
2020
2021
2022
 
Kabel-TV2 4592 2632 064 
Satellitt2 2212 1562 042 
Digitalt bakkenett1 2271 1911 241 
Fiber4 1354 7235 066 
DSL640 
Fast trådløst bredbånd--13 
Totalt10 04810 33610 425 

Merk:

For kabel-TV er tallene primært hentet inn fra tilbydere av bredbånd over kabel-TV-nett. Dette gjør at noen kabel-TV-nett, først og fremst brukereide, kan falle utenfor statistikken.

Kilder

Kilder