medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av vanlig TV og nett-TV

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall knyttet til bruk av tradisjonell TV og nett-TV en gjennomsnittsdag fra og med 2016. Nett-TV innebærer her strømming av direktesendt TV. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataBruk av vanlig TV og nett-TV 2016 - 2022, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Vanlig TVAlle (9-79 år) - - - - - - 63585542 
Nett-TVAlle (9-79 år) - - - - - - 12101111 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 67626048 
Strømmet TV-arkivAlle (9-79 år) - - - - - - - 546 
Total inkl. arkivAlle (9-79 år) - - - - - - - 636251 
Type
Alle
202020212022  
Vanlig TVAlle (9 år+/-79 år)393547 
Nett-TVAlle (9 år+/-79 år)141614 
TotaltAlle (9 år+/-79 år)484654 
Strømmet TV-programAlle (9 år+/-79 år)7818 
Total inkl. strømmetAlle (9 år+/-79 år)515065 

Merk:

Til og med 2021 inkluderte strømmet TV-arkiv kun TV-programmer som hadde vært vist på TV samme dag. Fra 2022 er all bruk av TV-kanalenes strømmetjenester inkludert.

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Nett-TV innebærer her strømming av direktesendt TV.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.