medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Tegneserielesing på nett og papir

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall fra 2016 for andel av befolkningen som har lest tegneserie på papir eller nett en gjennomsnittsdag. I menyen til høyre kan du velge å få data fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Andel av befolkningen som leser tegneserier på nett og papir 2016 - 2022 (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Andel papirAlle (9-79 år) - - - - - - 3333 
Andel nettAlle (9-79 år) - - - - - - 1111 
Totalt papir og nettAlle (9-79 år) - - - - - - 4444 
Type
Alle
202020212022  
Andel papirAlle (9 år+/-79 år)336 
Andel nettAlle (9 år+/-79 år)124 
Totalt papir og nettAlle (9 år+/-79 år)459 

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning gjelder aldergruppen 16 år og eldre.