medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Antall ukeblader og samlet opplag

Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tidligere ble tallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, men denne ble lagt ned i 2009. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som også har ansvaret for opplagskontroll av medlemsbladene. Tallene omfatter alle ukeblader som er medlem i MBL, noe som gjelder de fleste av de største ukebladene i Norge. Inntil Bonniers blader ble medlemmer av Magasin- og UkepresseForeningen i 2004, innhentet medienorge også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS, som har stått som utgiver av flere spesialblader i Norge.

Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.

Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Du finner en oversikt over opplag for alle ukeblader, inkludert opplysninger om utgiver og antall utgaver per år her. Tegenserieblader er ikke inkludert.

Antall ukeblader og samlet opplag (1000 eks.) 1991 - 2021

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Antall titler-27-28333136394539 
Samlet opplag-2 328-2 3262 4972 3762 4872 6042 6832 477 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Antall titler43485053546664667074 
Samlet opplag2 5582 5802 6912 6462 6742 8892 7492 8192 7442 714 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Antall titler76889286766462575550 
Samlet opplag2 6542 6492 5392 2932 0541 8241 7021 5521 4111 276 
 
2020
2021
 
Antall titler3333 
Samlet opplag994966 

Merk:

Samlet opplag utgjør summen av gjennomsnittlig opplag pr. utgave for alle inkluderte blader. Opplaget omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. månedlig eller annenhver måned. Noen kommer ut så sjelden som to ganger i året. Tegneserieblader er ikke inkludert.

Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke både antall blader og samlet opplag det enkelte år. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.

Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgivelse, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.