medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Opplagstall norske ukeblader

Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tidligere ble tallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, men denne ble lagt ned i 2009. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som også har ansvaret for opplagskontroll av medlemsbladene. Tallene omfatter alle ukeblader som er medlem i MBL, noe som gjelder de fleste av de største ukebladene i Norge. Inntil Bonniers blader ble medlemmer av Magasin- og UkepresseForeningen i 2004, innhentet medienorge også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS, som har stått som utgiver av flere spesialblader i Norge.

Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.

Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned, enkelte så sjelden som to ganger i året. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Fra og med 2009 viser oversikten også hvor mange utgaver per år hvert blad har hatt og hvem som er bladets utgiver. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

hent data

Opplagstall norske ukeblader 2021

Tittel OpplagUtgaver/år Utgiver  
Hjemmet 119 87965 Egmont Publishing  
Familien 64 78326 Egmont Publishing  
Se og Hør 61 360101 Aller Media  
Vi over 60 60 63312 Aller Media  
Her og Nå 46 45452 Egmont Publishing  
Norsk Ukeblad 44 62859 Egmont Publishing  
Lev landlig 38 29812 Egmont Publishing  
Vakre Hjem og Interiør 38 1418 Aller Media  
Allers 36 85852 Aller Media  
Hytteliv 35 13211 Egmont Publishing  
Bonytt 30 51514 Egmont Publishing  
Kamille 30 49017 Egmont Publishing  
Vi Menn 30 04662 Egmont Publishing  
Aftenposten Innsikt 27 42712 Aftenposten  
KK 27 37426 Aller Media  
Dine Penger 26 10611 Dine Penger  
Rom 123 24 57711 Egmont Publishing  
Hageliv og Uterom 22 2808 Egmont Publishing  
Aftenposten Historie 21 01112 Aftenposten  
Villmarksliv 19 73112 Egmont Publishing  
På TV 19 49855 Aller Media  
Maison Interiør 16 5689 Egmont Publishing  
Foreldre & Barn 15 2866 Egmont Publishing  
Costume 14 77510 Bonnier  
Maison Mat og Vin 14 3255 Egmont Publishing  
Bo Bedre 12 55813 Bonnier  
Det Nye Spesial/Shape Up 11 5066 Egmont Publishing  
Boligdrøm 11 3348 Egmont Publishing  
Aftenposten mat fra Norge 10 39612 Aftenposten  
Jakt 9 81310 Egmont Publishing  
Altså 9 4573 IEC  
Alt om Fiske 8 36010 Egmont Publishing  
Norsk Motorveteran 6 75016 Egmont Publishing  

Merk:

Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

Opplagstallene er gjennomsnitt per utgave. Oversikten omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. hver måned eller annenhver måned. Tegneserieblader er ikke inkludert.

Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke hvilke blader det er oppgitt opplag for. At et blad forsvinner fra oversikten betyr ikke nødvendigvis at det er nedlagt. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.

Fra og med 2015 inngår Vi Menns temautgaver (Vi Menn Båt, Vi Menn Bobil o.l.) i totalopplaget og antall utgaver per år for Vi Menn.

Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgave, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.