medienorge

Opplagstall norske ukeblader

Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Tidligere ble tallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, men denne ble lagt ned i 2009. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som også har ansvaret for opplagskontroll av medlemsbladene. Tallene omfatter alle ukeblader som er medlem i MBL, noe som gjelder de fleste av de største ukebladene i Norge. Inntil Bonniers blader ble medlemmer av Magasin- og UkepresseForeningen i 2004, innhentet medienorge også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS, som har stått som utgiver av flere spesialblader i Norge.

Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.

Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned, enkelte så sjelden som to ganger i året. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Fra og med 2009 viser oversikten også hvor mange utgaver per år hvert blad har hatt og hvem som er bladets utgiver. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

hent data

Opplagstall norske ukeblader 2020

Tittel OpplagUtgaver/år Utgiver  
Hjemmet 124 36965 Egmont Publishing  
Familien 69 58626 Egmont Publishing  
Vi over 60 64 03212 Aller Media  
Se og Hør 62 84352 Aller Media  
Her og Nå 49 42953 Egmont Publishing  
Norsk Ukeblad 45 97159 Egmont Publishing  
Vakre Hjem og Interiør 38 0348 Aller Media  
Allers 37 93853 Aller Media  
Lev landlig 37 18912 Egmont Publishing  
Hytteliv 34 97111 Egmont Publishing  
Vi Menn 32 13566 Egmont Publishing  
Dine Penger 30 99111 Dine Penger  
Bonytt 30 72314 Egmont Publishing  
Kamille 30 36617 Egmont Publishing  
Aftenposten Innsikt 29 46012 Aftenposten  
KK 26 25926 Aller Media  
Rom 123 23 92811 Egmont Publishing  
Aftenposten Historie 23 64012 Aftenposten  
På TV 21 11660 Aller Media  
Villmarksliv 19 78012 Egmont Publishing  
Hageliv og Uterom 18 8176 Egmont Publishing  
Costume 15 69012 Bonnier  
Maison Interiør 15 2019 Egmont Publishing  
Det Nye Spesial/Shape Up 14 3656 Egmont Publishing  
Bo Bedre 13 46412 Bonnier  
Foreldre & Barn 13 37210 Egmont Publishing  
Maison Mat og Vin 12 3225 Egmont Publishing  
Boligdrøm 11 5678 Egmont Publishing  
Aftenposten mat fra Norge 10 64412 Aftenposten  
Jakt 10 26410 Egmont Publishing  
Altså 9 5183 IEC Publishing  
Alt om Fiske 9 22710 Egmont Publishing  
Norsk Motorveteran 6 38013 Egmont Publishing  

Merk:

Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

Opplagstallene er gjennomsnitt per utgave. Oversikten omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. hver måned eller annenhver måned. Tegneserieblader er ikke inkludert.

Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke hvilke blader det er oppgitt opplag for. At et blad forsvinner fra oversikten betyr ikke nødvendigvis at det er nedlagt. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.

Fra og med 2015 inngår Vi Menns temautgaver (Vi Menn Båt, Vi Menn Bobil o.l.) i totalopplaget og antall utgaver per år for Vi Menn.

Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgave, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.