medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Økonomisk utvikling store mediekonsern

Oversikten under gir et innblikk i den norske omsetningen for noen av de største mediekonsernene i Norge. Tallene er basert på selskapenes årsberetninger og nettsider, og på informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Alle omsetningstall er hentet fra konsernregnskap så langt det har latt seg gjøre, dvs. at omsetning mellom selskap i samme konsern er trukket fra, og at omsetning i datterselskap er tatt inn med hundre prosent.

Konsernenes kjøp og salg av virksomheter vil påvirke omsetningstallene fra år til år. Omsetningen i felleskontrollerte selskap ble fram til 2014 fordelt mellom eierne. På grunn av endringer i internasjonale regnskapsstandarder i 2014, blir ikke omsetning i selskap som flere konsern kontrollerer sammen lenger tatt med. Dette slår ulikt ut for mediekonsernene: Endringen betydde mye for Egmont, men lite for Schibsteds omsetning i Norge.

Oversikten avviker fra den Medietilsynet utarbeider, da alle mediebransjer her er inkludert i konsernenes omsetning. Beskrivelser av mediekonsernenes virksomhet og historie finner du i medienorges faktadel. For informasjon om konsernenes eiere og eierskap se: Største mediekonsern etter omsetning i Norge.

hent data

Økonomisk utvikling store mediekonsern 2008 - 2021, omsetning Norge (mill. NOK)

Konsern
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
 
Aller (Danmark)-------1 7411 7941 8571 7781 7831 5991 595 
Amedia----3 8534 8764 3063 8463 2943 2013 2773 4423 4043 852 
A-pressen4 4404 1874 2604 539---------- 
Bonnier (Sverige)1 9662 4522 4242 2262 2262 203-------- 
Cappelen Damm--------1 4551 5751 5191 4271 3081 302 
Discovery (USA)------1 7211 6181 6612 1272 1711 8351 6831 786 
Egmont (Danmark)4 8854 8284 6804 7826 2156 7386 4216 7157 0707 0177 2667 9037 88610 325 
Forlagshuset Vigmostad & Bjørke-------------926 
Get---1 9272 1322 4372 6352 778------ 
Gyldendal1 7781 741--1 8721 9321 6781 8131 8151 8481 9652 0252 3442 521 
Mecom/Edda Media (Storbritannia)2 7642 3542 0912 154---------- 
MTG (Sverige)1 9852 1112 0232 1042 0592 0882 7392 8312 7742 9042 855--- 
NENT (Sverige)-----------3 0411 8832 197 
NRK4 3514 5684 8624 9505 1685 3565 5105 5935 6995 9215 9866 0115 8936 023 
Polaris Media--1 813-1 8401 7871 659-1 5211 5181 5251 5182 1092 301 
Schibsted5 8786 4997 3497 6377 8427 7267 8017 1136 8267 0657 4717 7187 6638 888 
Telenor Broadcast4 3184 7125 0055 3575 4175 6605 9956 096------ 
TV 2 Gruppen2 7442 4372 7043 1973 4413 4733 7773 8954 2514 2574 4865 0114 9726 276 

Merk:

Tabellen er basert på oversikten over de ti største mediekonsernene hvert år. Enkelte konsern kan derfor mangle omsetningstall for år hvor de ikke var inkludert blant de ti største.

Både TV 2 og Cappelen Damm er heleid av Egmont - TV 2 fra 2012 og Cappelen Damm fra 2021. Omsetningen deres inngår derfor i Egmonts. De har likevel fått selvstendige oppføringer her, siden begge er store og viktige selskaper i det norske medielandskapet. Cappelen Damms omsetning i 2021 er estimert av Medienorge.

Schibsteds totalomsetning er fra 2020 langt lavere enn årene før. Årsaken er at rubrikkgiganten Adevinta ble skilt ut som selvstendig selskap i juli samme år.

NENTs (nå Viaplay Group) omsetning i Norge er fra 2020 kraftig redusert. Dette skyldes dels sammenslåingen av TV-selskapet Viasat med Telenors TV-distributør og dels det planlagte salget av produksjonsselskaper som Monster og Strix. Viasat inngår fra mai 2020 i selskapet Allente, hvor NENT eier 50 %, og er ikke inkludert i NENTs omsetning. Produksjonsselskapene ble først holdt utenfor omsetningstallene fordi de var lagt ut for salg, og ble så solgt i 2021.

Schibsted solgte i 2019 Fædrelandsvennen og tre lokalaviser til Polaris Media, men salget ble først gjennomført januar 2020.

I 2019 ble TV- og radiovirksomheten i MTG skilt ut i selskapet Nordic Entertainment Group (NENT) og aksjene fordelt mellom MTGs eiere.

Aller-konsernets regnskapsår går fra 1. oktober det ene året til 30. september året etter. Fram til 2016/2017 er Allers norske omsetning basert på konsernregnskapet for Aller Holding i Danmark, omregnet fra danske kroner. Fra 2016/2017 er omsetningen basert på tall motatt direkte fra Aller Media Norge, i norske kroner.

Nettavisen ble i januar 2018 overtatt 100 % av Amedia. Tidligere var Nettavisen eid 50/50 av Amedia og Egmont.

Konsernenes omsetningstall er fra 2014 ikke lenger sammenlignbare med tidligere år. Årsaken er at den internasjonale regnskapsstandarden IFRS er endret. Endringen gjør at inntekter i selskap som konsernene kontrollerer sammen med andre eiere, ikke lenger kan tas med i den totale omsetningen. Dette slår ulikt ut for mediekonsernene: For noen blir omsetningen klart lavere enn før, mens for andre betyr endringen minimalt. Endringen slår mest ut for Amedia og Egmont.

Fra og med 2016 er TV-distributørene Telenor og Get tatt ut av oversikten fordi regnskapstall for Telenors medievirksomhet ikke lenger er tilgjengelige. Telenors omsetning i mediesektoren ble frem til 2015 estimert av medienorge, både for Norge og totalt. Omsetningen omfattet også selskaper som Telenor ikke tok med under virksomhetsområdet Broadcast, slik som den norske kabel-TV-virksomheten i Canal Digital.

Discovery Communications omsetning i Norge i 2014 er estimert av medienorge, og inkluderer omsetningen radiovirksomheten i SBS Radio Norge. Radioselskapet ble i 2015 solgt til engelske Bauer Media, som igjen eies av tyske Bauer Media Group.

Bonniers omsetning for 2014 er ikke tatt med fordi datterselskapet C More dette året ble midlertidig flyttet ut av konsernet slik at omsetningen ble lavere enn reelt.

TV 2 Gruppen ble i 2012 overtatt 100 % av Egmont, som kjøpte A-pressens andel i konsernet. Omsetningen i TV 2 Gruppen inngår nå fullt i Egmonts omsetning. I årene 2008 til 2011 inngikk TV 2 Gruppen 50/50 i omsetningen til eierne A-pressen og Egmont.

A-pressen overtok i 2012 aviskonsernet Edda Media og skiftet navn til Amedia.

Egmont Fonden er både en selveiende, allmennyttig stiftelse og en forretningsdrivende virksomhet. Informasjon om omsetning i Norge er hentet inn fra konsernledelsen. Egmont ble eneeier av ukebladselskapet Hjemmet Mortensen sommeren 2008. I 2014 skiftet Hjemmet Mortensen navn til Egmont Publishing, som igjen ble til Story House Egmont.

Kilder

    Selskapene

Kilder

    Selskapene