medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesertall for norske ukeblader

Frem til 2018 ble lesertallene for norske ukeblader hentet fra Magasinundersøkelsen, gjennomført av Kantar på vegne av bransjeorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Også blader som ikke var medlemmer av MBL kunne få målt lesertallene sine gjennom undersøkelsen. Magasinundersøkelsen ble gjennomført i hovedsak på nett, og lesertallene ble rapportert to ganger årlig. Magasinundersøkelsen baserte seg på svar fra rundt 12 000 personer i alderen 12 år og eldre i løpet av et år.

Fra og med 2019 er lesertallene for ukebladene hentet fra medieundersøkelsen Forbruker & Media. Utvalget var i underkant av 11 000 i 2021. Med overgangen fra Magasinundersøkelsen til Forbruker & Media ble både innsamlingsmetoden, utvalget og vektingen endret. Derfor er ikke lesertall før og etter 2019 direkte sammenlignbare.

Lesertallet for hvert blad er et samlet tall for lesing av en gjennomsnittutgave av bladet, inkludert eventuelle digitale utgaver. Undersøkelsen måler også hvor lenge og hvor mange ganger ukebladet leses, noe som ikke rapporteres her.

Du kan her velge lesertall for ett eller flere ukeblader for årene du ønsker. Normalt vil tabellen sorteres alfabetisk etter tittel på bladet, men du kan også velge å få den sortert etter størrelsen på lesertallene - med de største først - men da bare for ett år om gangen.

hent data

Lesertall for norske ukeblader 2021 (antall i 1000)

Ukeblad2021  
Aftenposten Historie227 
Aftenposten Innsikt178 
Allers137 
Alt om fiske100 
Bo Bedre158 
BoligDrøm89 
Bonytt156 
Costume86 
Dine Penger153 
Familien185 
Foreldre & Barn59 
Her & Nå147 
Hjemmet292 
Hytteliv156 
Hyttemagasinet92 
Jakt104 
Julia44 
Kamille113 
KK136 
Lev Landlig126 
Maison Interiør75 
Maison Mat & Vin107 
Mat fra Norge105 
Norsk Ukeblad147 
På TV222 
Rom123100 
Se og Hør Extra146 
Se og Hør Tirsdag252 
ShapeUp62 
Vakre Hjem & Interiør108 
Vi Menn132 
Vi Menn Bil123 
Vi Menn Båt104 
Vi over 60217 
Villmarksliv104 

Merk:

Frem til 2018 ble lesertallene for norske ukeblader hentet fra Magasinundersøkelsen. Fra og med 2019 hentes lesertallene fra medieundersøkelsen Forbruker & Media, noe som medfører en rekke endringer i metoden. Lesertall før og etter 2019 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Lesertallene inkluderer eventuelle digitale utgaver.

Kilder

Kilder