medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Ukebladlesing på papir og nett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til ukebladlesing på papir og nett en gjennomsnittsdag fra og med 2016. I menyen til høyre kan du velge mellom tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Ukebladlesing på papir og nett 2016 - 2021, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
PapirAlle (9-79 år) - - - - - - 5554 
NettAlle (9-79 år) - - - - - - 2111 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 7665 
Type
Alle
20202021  
PapirAlle (9-79 år)44 
NettAlle (9-79 år)11 
TotaltAlle (9-79 år)55 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.