medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bestand og utlån av video på norske folkebibliotek

Tall som gjelder videobestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum). Nasjonalbiblioteket har hatt ansvar for bibliotekstatistikken siden 2010, da ABM-utvikling ble lagt ned. Statistikk over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. hos norske folkebibliotek finnes nå på nettsiden Bibliotekutvikling.no

Utlånstallene gjelder fysiske eksemplarer, og inkluderer både førstegangslån og fornyelser.Bestand og utlån av video på norske folkebibliotek 1990 - 2021 (antall eks.)

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Videobestand i 100014192838516986116148182 
Bestand/100 innb.0111122334 
Videoutlån i 10001602684396327629721 1921 3781 8112 133 
Utlån/innb. 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Videobestand i 1000212241269309359408460501538576 
Bestand/100 innb.55678910111112 
Videoutlån i 10002 4942 7142 9263 1523 2813 4223 4163 3853 6264 078 
Utlån/innb. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Videobestand i 1000615659709760800828841846846829 
Bestand/100 innb.13131415161616161616 
Videoutlån i 10004 0784 2354 0823 7023 3473 0082 6882 3632 0961 930 
Utlån/innb. 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 
 
2020
2021
 
Videobestand i 1000788758 
Bestand/100 innb.1514 
Videoutlån i 10001 205976 
Utlån/innb. 0,2 0,2 

Merk:

Utlånstallene gjelder fysiske eksemplarer, og inkluderer både førstegangslån og fornyelser.

medienorges tall vil avvike noe fra SSBs KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering), ettersom Svalbard er inkludert her, men ikke i KOSTRA.