Bestand og utlån av video på norske folkebibliotek
Tall som gjelder videobestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Etter at ABM-utvikling ble lagt ned i 2010, overtok Nasjonalbiblioteket ansvaret for bibliotekstatistikken. Statistikk over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. hos norske folkebibliotek finnes nå på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bestand og utlån av video på norske folkebibliotek 1990 - 2019 (antall eks.)

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Videobestand i 100014192838516986116148182 
Bestand/100 innb.0111122334 
Videoutlån i 10001602684396327629721 1921 3781 8112 133 
Utlån/innb. 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Videobestand i 1000212241269309359408460501538576 
Bestand/100 innb.55678910111112 
Videoutlån i 10002 4942 7142 9263 1523 2813 4223 4163 3853 6264 078 
Utlån/innb. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Videobestand i 1000615659709760800828841846846829 
Bestand/100 innb.13131415161616161616 
Videoutlån i 10004 0784 2354 0823 7023 3473 0082 6882 3632 0961 930 
Utlån/innb. 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring