Videobruk en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til videobruk en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt video, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har sett på video 1991 - 2019, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1010-1189989 

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)10910910910111213 

Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)13141215222126373743 
MERK:

Tallene for andelen som har sett video i 2012 og 2013 er endret i oktober 2016, og inkluderer nå også betalte strømmetjenester som Netflix. Når det gjelder tidsbruk har tallene inkludert strømmetjenester siden 2012. Statistikken omfatter ellers bruk av videobåndspiller (VHS), DVD- og Blu-ray-spiller, harddiskopptaker og videofiler på PC.

I noen tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-). Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring