medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Videobruk en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall knyttet til videobruk en gjennomsnittsdag. Fram til 2022 omfattet videobruk både egenprodusert video, opptak av TV-program, kjøpe- eller leievideo og nedlastede eller strømmet video (også strømmetjenester). Fra 2022 omfatter video kun strømmet og nedlastet innhold (inkludert strømmetjenester) og DVD/Bluray.

I menyen til høyre kan du velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt video, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder m.fl.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent dataAndel som har sett på video 1991 - 2022, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1010-1189989 

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)10910910910111213 

Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)13141215222126373743 

Alle
202020212022  
Alle (9 år+/-79 år)515251 

Merk:

Fram til 2022 omfattet videobruk både egenprodusert video, opptak av TV-program, kjøpe- eller leievideo og nedlastede eller strømmet video (også strømmetjenester). Fra 2022 omfatter video kun strømmet og nedlastet innhold (inkludert strømmetjenester) og DVD/Bluray.

I 2022 er ikke seertid blant seerne inkludert, kun blant befolkningen.

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Tallene for andelen som har sett video i 2012 og 2013 er endret i oktober 2016, og inkluderer nå også betalte strømmetjenester som Netflix. Når det gjelder tidsbruk har tallene inkludert strømmetjenester siden 2012. Statistikken omfatter ellers bruk av videobåndspiller (VHS), DVD- og Blu-ray-spiller, harddiskopptaker og videofiler på PC.

I noen tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-). Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16 år og eldre.