medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Videobruk en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall knyttet til videobruk en gjennomsnittsdag. Video omfatter i denne sammenhengen både egenprodusert video, opptak av TV-program, kjøpe- eller leievideo og nedlastede eller strømmede videofiler - inkludert bruk av strømmetjenester. I menyen til høyre kan du velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt video, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder m.fl.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har sett på video 1991 - 2021, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1010-1189989 

Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)10910910910111213 

Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)13141215222126373743 

Alle
20202021  
Alle (9-79 år)5152 

Merk:

Tallene for andelen som har sett video i 2012 og 2013 er endret i oktober 2016, og inkluderer nå også betalte strømmetjenester som Netflix. Når det gjelder tidsbruk har tallene inkludert strømmetjenester siden 2012. Statistikken omfatter ellers bruk av videobåndspiller (VHS), DVD- og Blu-ray-spiller, harddiskopptaker og videofiler på PC.

I noen tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-). Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.