medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Bruk av ulike strømmetjenester

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall fra og med 2022 for befolkningens bruk av av ulike strømmetjenester en gjennomsnittsdag. Tallene inkluderer videostrømming av underholdning, sport og nyheter. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen totalt, eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data


Andel av befolkningen som har brukt ulike strømmetjenester en gjennomsnittsdag 2022 (prosent)

Tjeneste
Alle
202020212022  
NRK TVAlle (9 år+/-79 år) - - 16 
NetflixAlle (9 år+/-79 år) - - 25 
HBO MaxAlle (9 år+/-79 år) - - 8 
ViaplayAlle (9 år+/-79 år) - - 8 
TV2 PlayAlle (9 år+/-79 år) - - 10 
Discovery+Alle (9 år+/-79 år) - - 4 
Disney+Alle (9 år+/-79 år) - - 6 
Prime VideoAlle (9 år+/-79 år) - - 1 
AppleTV+Alle (9 år+/-79 år) - - 1 
YouTubeAlle (9 år+/-79 år) - - 5 
YouTube PremiumAlle (9 år+/-79 år) - - 1 
Andre betalteAlle (9 år+/-79 år) - - 2 
Andre gratisAlle (9 år+/-79 år) - - 1 

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldersgruppen 16 år og eldre.